Odbory a oddělení

Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Odbor dopravy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor Kancelář městské části

Odbor Kancelář starosty

Odbor Kancelář tajemníka

Odbor legislativní a právní

Odbor majetku a investic

Odbor matrik a státního občanství

Odbor ochrany životního prostředí

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Odbor Stavební úřad

Odbor územního rozvoje

Odbor školství

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Samostatné oddělení PR a tiskové