Vedoucí

Mgr. Petr Janů

Funkce: vedoucí odboru KTA, zástupce tajemnice
Telefon: 257000805
E-mail: petr.janu@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

 

Odbor zabezpečuje výkon funkce tajemníka, připravuje podklady pro zajištění koordinační činnosti odborů Úřadu městské části Praha 5, zpracovává návrhy vnitřních směrnic Úřadu městské části Praha 5, zajišťuje kompletní vedení personální agendy a vedení mzdové agendy, vykonává kontrolní činnost a provádí následnou veřejnosprávní kontrolu, vede centrální evidenci všech stížností, podnětů, sdělení přijatých MČ – ÚMČ a spravuje a vede metodicky agendu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poskytuje právní servis pro Úřad v oblasti samostatné působnosti a spravuje pohledávky vyplývající zejména ze samosprávné činnosti městské části. Poskytuje metodické řízení, podporu a administraci veřejných zakázek. Plní roli hlavního architekta e-governmentu v podmínkách ÚMČ.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Záznamy o činnostech zpracování KTA GDPR.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě