Vedoucí

Daniela Kováčiková, MBA

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000476
E-mail: daniela.kovacikova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 21, 150 00, Praha 5.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

Oddělení vykonává:
– zajišťuje evidenci nemovitého a vybraného movitého majetku MČ P5
– provádí inventarizaci nemovitého a vybraného movitého majetku MČ P5
– zpracovává souhlasy se vstupem na pozemky MČ P5 k územnímu a stavebnímu řízení
– zajišťuje souhlas vlastníka pozemku pro vedení sítí na pozemcích MČ P5
– zajišťuje souhlas vlastníka pozemku formou smluvních vztahů s jeho užíváním na dobu kratší 30 dní,
– realizuje směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
– zpracovává žádosti o svěření a odejmutí majetku mezi MHMP a MČ P5
– zajišťuje stanoviska pro MHMP k záměrům využití pozemků na území MČ P5
– vyřizuje dožádání státních orgánů (MF ČR, KÚ, SPÚ, ÚZSVM) a soudů v souvislosti s restitucemi, opravami chyb v katastru nemovitostí a soudními řízeními,
– zajišťuje doklady o vlastnictví nemovitostí MČ v souladu se Statutem HMP
– zpracovává a eviduje příkazní smlouvy na podílové domy,
– kontroluje vyúčtování správy podílových domů,
– vede agendu odúmrtí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě