Vedoucí

Zlatuše Svobodová

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000312
E-mail: zlatuse.svobodova@praha5.cz

Adresa: nám. 14.října 4, Praha 5

 

Úřední hodiny

On-line rezervace

(poslední klient bude odbaven 10 minut před koncem pracovní doby)

 

Oddělení živnostenské registrace vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č.455/1991 Sb.), v souladu se zákonem o živnostenských úřadech (zákon č.570/1991 Sb.). Činnosti vykonávané oddělením registrace jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice.

Konkrétního podnikatele (držitele živnostenského oprávnění) lze vyhledat online v Živnostenském rejstříku (www.rzp.cz).

 

Registrace fyzických osob a právnických osob:

– zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
– zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
– zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
– provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
– rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
–plní funkci centrálního registračního místa (CRM);

– přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů);
– přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb);

– plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Dokumenty ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě