Odbor přípravy a realizace investic

Odbor přípravy a realizace investic zajišťuje komplexně přípravu a realizaci všech projektů MČ, jejichž předmětem je stavební pořízení nemovitých věcí nebo jejich technické zhodnocení (investiční akce), zajišťuje realizaci velkých oprav nemovitých věcí svěřených MČ, zejména pokud jsou prováděny souběžně s investičními činnostmi, provádí posouzení efektivnosti investičních projektů, jejichž předmětem je stavba nebo technické zhodnocení nemovitých věcí, zpracovává a předkládá RMČ návrh rozpočtu a plánu „investic“ na následující roky, zpracovává materiály do orgánů MČ, nebo jejich výborů a komisí.