Oddělení převodů nemovitých věcí

Adresa Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
4. patro, dveře č. 439