Vedoucí

Bc. Iva Bartoňová

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000533
E-mail: iva.bartonova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, Praha 5.

 

Odbor zajišťuje výkon správy a vedení matrik  – matriky narození, matriky manželství, matriky úmrtí a agendy státního občanství, změny jmen a příjmení. Provádí vidimaci a legalizaci, prostřednictvím systému Czech Point vydává ověřené výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z katastrálních map, z veřejného  rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů fyzických osob, z rejstříku trestů  právnických osob, z bodového hodnocení osoby (řidiče), ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, z insolvenčního rejstříku, z agendy ISDS (datové schránky), provádí autorizované konverze dokumentů, poskytuje údaje ze základních registrů, vydává veřejné listiny v rámci zprostředkované identifikace.

Záznamy o činnostech zpracování OMSO GDPR.
Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě