Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Registr smluv
Veřejné zakázky – profil zadavatele + Věstník veřejných zakázek
Ochrana osobních údajů
Kronika MČ Praha 5