Vedoucí

Mgr. Drahomíra Komedová, MPA

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000883
E-mail: drahomira.komedova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

 

Oddělení personální a mzdové zajišťuje kompletní vedení personální agendy spojené se vznikem, průběhem, změnou a zánikem pracovního poměru a vedení mzdové agendy (komplexní zpracování mezd, srážek ze mzdy a dávek nemocenského pojištění).

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Nabídka volných pracovních míst

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě