Vedoucí

Mgr. Daniela Fiedlerová

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000575
E-mail: daniela.fiedlerova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, Praha 5

Úřední hodiny

Projednává přestupky fyzických a právnických osob a to přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dále projednává přestupky stanovené v Organizačním řádu Úřadu městské části a podání občanů.

Na dožádání orgánů činných v trestním řízení a jiných státních orgánů poskytuje zprávy o pověsti z místa bydliště.

Předepisuje pokuty pro ekonomický odbor ÚMČ Praha 5 a archivuje jednotlivé přestupky v souladu s instrukcí MV ČR a skartačním řádem.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Přestupkové řízení – informace

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě