Oddělení přestupků

Úřední dny:

Pondělí 8,00 - 13,00 hod.
Středa  12,00 - 17,00 hod.

Projednává přestupky fyzických a právnických osob a to přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Dále projednává přestupky stanovené v Organizačním řádu Úřadu městské části a podání občanů.

Na dožádání orgánů činných v trestním řízení a jiných státních orgánů poskytuje zprávy o pověsti z místa bydliště.

Předepisuje pokuty pro ekonomický odbor ÚMČ Praha 5 a archivuje jednotlivé přestupky v souladu s instrukcí MV ČR a skartačním řádem.

Přestupkové řízení - informace