Oddělení hospodářské správy a spisové služby

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.