Oddělení zadávání veřejných zakázek

Štefánikova 13,15, Praha 5, 150 22

Oddělení zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5 má v rámci administrativních činností úřadu v gesci kompletní přípravu a realizaci veřejných zakázek

Veřejné zakázky MČ