Oddělení hospodářské činnosti

Štefánikova č. 13,15; Praha 5; 15000, 1. patro, č.dv. 131,132,144

Oddělení zpracovává účetnictví zdaňované činnosti vedené na ÚMČ Praha 5, měsíčně sumarizuje účetnictví MČ Praha 5 vedené u správních firem Centra a.s. - bytové domy a poliklinika Krškova, ISCO spol. s.r.o. - areál Klikatá, Medifin s.r.o. - poliklinika Kartouzská a AquaDream a.s. - Aquacentrum Barrandov. Vyhotovuje měsíční, čtvrtletní a roční výkazy včetně inventarizačních soupisů aktiv a pasiv zdaňované činnosti MČ Praha 5.Provádí kontrolu vedení účetnictví u správních firem.