Vedoucí

Ing. Milada Křižáková

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000554
E-mail: milada.krizakova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

První patro, č. dv. 131, 132.

Oddělení zpracovává účetnictví zdaňované činnosti vedené na ÚMČ Praha 5, měsíčně sumarizuje účetnictví MČ Praha 5 vedené u správních firem Centra a.s. – bytové domy a poliklinika Krškova, ISCO spol. s.r.o. – areál Klikatá, Medifin s.r.o. – poliklinika Kartouzská a AquaDream a.s. – Aquacentrum Barrandov. Vyhotovuje měsíční, čtvrtletní a roční výkazy včetně inventarizačních soupisů aktiv a pasiv zdaňované činnosti MČ Praha 5. Provádí kontrolu vedení účetnictví u správních firem.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě