Oddělení správy dopravy v klidu

Zajišťuje a vykonává činnosti spojené s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících nařízení hlavního města Prahy, kterými se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (zóny placeného stání).

Aktuální informace o zónách placeného stání naleznete zde.