Vedoucí

Jan Hrabánek

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000285
E-mail: jan.hrabanek@praha5.cz

Zajišťuje a vykonává činnosti spojené s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících nařízení hlavního města Prahy, kterými se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (zóny placeného stání).

Aktuální informace o zónách placeného stání naleznete zde.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě