Vedoucí

Adresa: Štefánikova 17, 150 22, Praha 5.

Úřední hodiny

 

Úkolem Odboru územního rozvoje je zajišťovat trvale udržitelný rozvoj území, rozvoj dopravní infrastruktury MČ, dohlížet na vývoj a změny využití ploch, pozemků, staveb a krajiny, včetně ochrany jejich hodnot a informovat veřejnost o územním rozvoji, to vše v samostatné působnosti.

S materiály, se kterými Odbor územního rozvoje nakládá, a které podléhají ochraně informací na základě ústavně zaručených základních práv (např. práva vlastnit majetek na základě čl. 11 Listiny základních práv a svobod) a zvláštních zákonů (např. autorský zákon, občanský zákoník apod.), je možné se seznámit způsobem nahlédnutí na Odboru územního rozvoje bez možnosti pořizování kopií.

Záznamy o činnostech zpracování OÚR GDPR.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě