Vedoucí

Miroslav Ptáček

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000176
E-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

4. patro, dveře č. 423,422.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

Oddělení vykonává:
– zajišťuje opravy a údržbu provozních budov Úřadu včetně vestavěných rozvodů a technických instalací,
– vypracovává stanoviska k projektové dokumentaci nových staveb a stavebních úprav na nemovitostech MČ,
– zpracovává stanoviska k řízení o změnách užívání prostor v nemovitostech MČ,
– zpracovává plány oprav a údržby pro jednání a schvalování v orgánech MČ,
– kontroluje plnění plánu oprav a údržby zajišťovaných správní firmou,
– zajišťuje přímo nebo prostřednictvím správních firem technickou správu objektů svěřených MČ, nejsou-li tyto činnosti v kompetenci jiného odboru,
– v souladu s rozhodnutím RMČ zajišťuje opravy nemovitostí svěřených MČ přímo nebo prostřednictvím správních firem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě