Vedoucí

Mgr. Jana Korecká

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000460
E-mail: jana.korecka@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 22, 1. patro

Úřední hodiny

I nadále upřednostňujeme elektronickou a telefonickou formu komunikace.

Odbor koordinuje povinnosti Městské části Praha 5 jako zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb, o hlavním městě Praze a Statutu hlavního města Prahy a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Odbor školství:
a) zabezpečuje výkon agendy Rejstříku škol a školských zařízení,
b) zabezpečuje agendu o svobodném přístupu k informacím,
c) vytváří a zveřejňuje výroční zprávy o poskytování informací,
d) zabezpečuje agendu přijímání, evidence a vyřizování stížností, o vyřizování stížností,
zpracovává Dílčí roční zprávy o stížnostech,
e) zabezpečuje agendu petiční, vyřizuje petice,
f) plní úkoly uložené RMČ, ZMČ a Školským výborem ZMČ,

Záznamy o činnostech zpracování OŠK GDPR. 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě