Vedoucí

Mgr. Jana Korecká

Funkce: vedoucí odboru
Telefon: 257000460
E-mail: jana.korecka@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, Praha 5, 150 22.

Úřední hodiny

 

I nadále upřednostňujeme elektronickou a telefonickou formu komunikace.

 

Odbor koordinuje povinnosti Městské části Praha 5 jako zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb, o hlavním městě Praze a Statutu hlavního města Prahy a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 

Záznamy o činnostech zpracování OŠK GDPR. 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě