Oddělení přípravy a realizace investic

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

4. patro, dveře č. 438, 439, 440

Oddělení vykonává:
- zajišťuje komplexně realizaci všech projektů MČ, jejichž předmětem je pořízení nemovitostí nebo jejich technického zhodnocení /tzv. investice) v souladu s rozhodnutím RMČ,
- provádí kontrolu zadávací dokumentace
- zajišťuje podklady pro výběr projektantů a zhotovitelů staveb
- zajišťuje archivaci dokumentace staveb
- zpracovává podklady pro zasedání RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5