Odbor ekonomický

Štefánikova 13,15, 150 22, Praha 5
Odbor zabezpečuje finanční hospodaření, účetnictví, rozpočet, správu místních poplatků a vymahání pokut MČ Praha 5.

- oddělení rozpočtu - 1.patro, č. dv. 142, 143, 144
- oddělení účetnictví - 1.patro, č. dv. 133 - 135
- oddělení hospodářské činnosti - 1.patro, č. dv. 131, 132, 144
- oddělení místních poplatků a pokut - 1.patro, č. dv. 104, 105, 107