Vedoucí

Mgr. Maroš Čislák

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000443
E-mail: maros.cislak@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

 

Oddělení kontroly a stížností vykonává kontrolní činnost na základě plánu kontrol nebo pokynu starosty nebo tajemníka ÚMČ, provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u organizací zřizovaných MČ a u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté MČ, vede centrální evidenci všech stížností, podnětů, sdělení přijatých MČ – ÚMČ a vede centrální evidenci podaných žádostí o informace, spravuje a vede metodicky agendu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě