Pověřenec DPO a ochrana osobních údajů

Městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 (dále jen Úřad) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob v samostatné a přenesené působnosti odborů Úřadu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

 

Úřad zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Úřad je oprávněn zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jakožto územního samosprávního celku. Účel zpracování osobních údajů eviduje Úřad pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

 

V relevantních případech je možné se na Úřad obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou občané v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na Úřad obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. Informace o Vašich právech a problematice oblasti ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení – poučení o zpracovávání osobních údajů ZDE.

 

Za účelem splnění uvedených povinností byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů Úřadu, který plní také funkci pověřence pro všechny příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 5. Úřad je zároveň držitelem certifikace ISO 27001, kterou se stanoví standardy bezpečnosti informací.

 

Identifikační údaje správce

 

Název: Městská část Praha 5

Sídlo: nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

Zastoupena starostkou: Mgr. Radkou Šimkovou

IČO: 00063631

DIČ: CZ00063631

Tel.: 257 000 111

ID datové schránky: yctbyzq

Elektronická podatelna: podatelna@praha5.cz

Webové stránky: https://www.praha5.cz

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Mgr. Lucie Kolářová

Tel.: 257000844; 605204665

Email: poverenec@praha5.cz

Místnost: kancelář č. 209, Štefánikova 13, 15, 150 22 Praha 5, úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 10:00-12:00.

 

Záznamy o činnostech zpracování Úřadu městské části Praha 5 (soubor zip).

 

Důležité odkazy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě