Oddělení účetnictví

Štefánikova č. 13,15, Praha 5, 15000, 1. patro, č.dv. 133-135

Oddělení vede účetnictví MČ Praha 5. Metodicky usměrňuje účetnictví příspěvkových organizací. Zajišťuje platební a zúčtovací styk. Vede účetní evidenci pohledávek a závazků.