Oddělení evidence obyvatel a voleb

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

 

Vážení klienti,

dříve než navštívíte naše oddělení, dovolte prosím, několik doprovodných informací.

Čekárna oddělení je společná s oddělením osobních dokladů a nachází se po vstupu do budovy úřadu Městské části Praha 5, Štefánikova 13, 15, po levé straně. V čekárně se nachází dotyková obrazovka s výdejem pořadových čísel, na které si navolíte příslušnou žádost. Některé žádosti se musí rozkliknout vícerým dotykem. Usaďte se prosím a  vyčkejte na vyvolání vašeho pořadového čísla. Po jeho vyvolání na TV obrazovce pokračujte směrem z čekárny doleva, kolem recepce a dál přímo kolem výtahů ke dveřím oddělení. Dále pokračujete na příslušné pracoviště podle vašeho pořadového čísla k odbavení.

Odbor osobních dokladů, evidence a obyvatel má v odbavovací hale 8 přepážek, z nichž každé vykonává specifickou agendu na úseku občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel.

Odbor přijímá platby za správní poplatky v hotovosti nebo kartou prostřednictvím platebního automatu, který se nachází  při vstupu do odbavovací haly po pravé straně. Návod na obsluhu je umístěn vedle automatu.

Upozorňujeme klienty, že automat neslouží k rozměňování bankovek.

Při platbě v hotovosti malé částky např. 50,-Kč vyšší hodnotou bankovky např. 1000,-Kč, může automat tuto platbu odmítnout z důvodu nedostatku příslušných bankovek k vrácení.

Fax: 257000968, 257000967

ON-LINE REZERVACE na rezervace.praha5.cz

Výsledkem je zaslaný kód, který zadáte na dotykové obrazovce v čekárně oddělení v políčku "Schůzka".

Jméno Funkce E-mail Telefon
Markéta Wildovávedoucí oddělenímarketa.wildova@praha5.cz257000957
Tereza Kriegováosobní doklady a evidence obyvateltereza.kriegova@praha5.cz257000961
Karolína Lukášováagenda volby, agenda obecně prospěšných pracíkarolina.lukasova@praha5.cz257000992
Mgr. Martin Bergeragenda volby, agenda obecně prospěšných pracímartin.berger@praha5.cz257000519
Kateřina Rambouskováosobní doklady a evidence obyvatelkaterina.rambouskova@praha5.cz257000960
Jana Syrováosobní doklady a evidence obyvateljana.syrova@praha5.cz257000962
Anna Matochová, DiS.správní řízení ve věci návrhů na zrušení trvalých pobytůanna.matochova@praha5.cz257000867