Vedoucí

Hana Červenková

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000253
E-mail: hana.cervenkova@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

4. patro, dveře č. 431, 433.

 

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

Náplň činnosti oddělení:

Zajišťuje služby občanům, fyzickým a právnickým osobám – podnikatelským subjektům, spojené s efektivním využitím nemovitého majetku svěřeného do správy MČ Praha 5

Oddělení zajišťuje
Pronájmy nebytových prostor v bytových domech, nebytových domů, pozemků, garáží a parkovacích míst ve dvorech, dále zajišťuje pronájmy prostor pro umístění reklam, antén atp.
– organizace a řízení pronájmu nebytových prostor a nebytových domů, pozemků v majetku MČ Praha 5
– metodické řízení a kontrolu správních firem v oblasti hospodaření s NP
– vedení centrální evidence nájemců NP
– aktualizace a úpravy nájemních smluv
– kontroly stavu NP a způsobů jejich využití
– dohled nad plněním uzavřených nájemních smluv
– posuzování nutnosti a potřebnosti oprav a rekonstrukcí NP zajišťovaných na náklady nájemců. Řešení způsobů jejich zápočtu ze strany MČ P5
– spolupráce a koordinace činnosti správních firem a s Oddělením právním a vymáhání pohledávek
– Interpretace usnesení  RMČ Praha 5 a jejich realizace

Permanentní nabídka – volné nebytové prostory k pronájmu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě