Oddělení využití nemovitostí

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

4. patro, dveře č. 431, 433.

 

Náplň činnosti oddělení:

Zajišťuje služby občanům, fyzickým a právnickým osobám - podnikatelským subjektům, spojených s efektivním využitím nemovitého majetku svěřeného do správy MČ Praha 5

Oddělení zajišťuje
Pronájmy nebytových prostor v bytových domech, nebytových domů, pozemků, garáží a parkovacích míst ve dvorech, dále zajišťuje pronájmy prostor pro umístění reklam, antén atp..
- organizace a řízení pronájmu nebytových prostor a nebytových domů, pozemků v majetku MČ Praha 5
- metodické řízení a kontrolu správních firem v oblasti hospodaření s NP
- vedení centrální evidence nájemců NP
- aktualizace a úpravy nájemních smluv
- kontroly stavu NP a způsobů jejich využití
- dohled nad plněním uzavřených nájemních smluv
- posuzování nutnosti a potřebnosti oprav a rekonstrukcí NP zajišťovaných na náklady nájemců. Řešení způsobů jejich zápočtu ze strany MČ P5
- spolupráce a koordinace činnosti správních firem a firmy pro vymáhání pohledávek
- Interpretace usnesení  RMČ Praha 5 a jejich realizace

Permanentní nabídka - volné nebytové prostory k pronájmu