Odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny

Oddělení sociálních kurátorů a poradce pro cizince a národnostní menšiny zajišťuje funkci kurátora pro dospělé osoby a poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny. Sociální kurátor pro dospělé poskytuje sociální poradenství osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, osobám bez přístřeší, osobám ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Při své činnosti spolupracuje s řadou poskytovatelů sociálních služeb, navštěvuje osoby ve výkonu vazby nebo trestu, osobám sociálně vyloučeným poskytuje podporu a zprostředkovává pomoc a služby, které mohou napomoci ke zlepšení situace. Dále provádí depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců a skupin v nepříznivé sociální situaci.

Poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny se zabývá problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu, poskytuje poradenství a podporu jednotlivcům i skupinám osob z této cílové skupiny, jejich integraci a zapojování se do běžného způsobu života a do všech oblastí společenského života, podporuje aktivity, preventivní programy cílené na národnostní menšiny, integraci cizinců. Vytváří v tomto směru projekty ve spolupráci se státními i nestátními subjekty.

Dokumenty ke stažení, odkazy, kontakty

Jméno Funkce E-mail Telefon
Bc. Kira Harvánkovávedoucí oddělení, sociální kurátor pro dospělékira.harvankova@praha5.cz257000469
Mgr. Anna Novotnásociální kurátorka pro dospěléanna.novotna@praha5.cz257000422
Mgr. Dagmar Čermákovákurátorka pro dospělédagmar.cermakova@praha5.cz257000265