Vedoucí

Mgr. Dagmar Čermáková

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000265
E-mail: dagmar.cermakova@praha5.cz

Adresa: nám. 14. října č. 4, 150 22, Praha 5.

Oddělení sociálních kurátorů a poradce pro cizince a národnostní menšiny zajišťuje funkci kurátora pro dospělé osoby a poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny. Sociální kurátor pro dospělé poskytuje sociální poradenství osobám, jimž hrozí sociální vyloučení, osobám bez přístřeší, osobám ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Při své činnosti spolupracuje s řadou poskytovatelů sociálních služeb, navštěvuje osoby ve výkonu vazby nebo trestu, osobám sociálně vyloučeným poskytuje podporu a zprostředkovává pomoc a služby, které mohou napomoci ke zlepšení situace. Dále provádí depistážní činnosti zaměřené na cílené a včasné vyhledávání jednotlivců a skupin v nepříznivé sociální situaci.

Poradce pro cizince, národnostní menšiny a etnické skupiny se zabývá problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu, poskytuje poradenství a podporu jednotlivcům i skupinám osob z této cílové skupiny, jejich integraci a zapojování se do běžného způsobu života a do všech oblastí společenského života, podporuje aktivity, preventivní programy cílené na národnostní menšiny, integraci cizinců. Vytváří v tomto směru projekty ve spolupráci se státními i nestátními subjekty.

Dokumenty ke stažení, odkazy, kontakty

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Dagmar Čermáková vedoucí oddělení 257000265 dagmar.cermakova@praha5.cz
Mgr. Lada Hejduková sociální pracovnice - kurátorka pro dospělé 257000469 lada.hejdukova@praha5.cz
Ing. Marta Prokopcová sociální pracovnice 257000422 marta.prokopcova@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě