Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha 5 se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na celý rozsah webových stránek Městské části Praha 5 – www.praha5.cz.

 

Stav souladu

Webové stránky www.praha5.cz jsou v částečném souladu s metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změněn zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný

  1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)
  2. z důvodu nepřiměřené zátěže;
    • Historické dokumenty v minulosti naskenované do pdf formátu nejsou opatřeny textovou vrstvou a původní analogové originály již neexistují (v jejich případě je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102)
  3. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31.1.2022

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Radim Otépka

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Prohlášení bylo revidováno dne 31.1.2022

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: webmaster@praha5.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5
podatelna@praha5.cz

 

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě