Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

 

Poskytuje právní poradenství pro Úřad a komplexní právní servis pro všechny odbory Úřadu v oblasti samostatné působnosti. Provádí posuzování smluv a vyhotovování právních stanovisek. Zajišťuje zastupování městské části v právních sporech před soudy a dalšími státními orgány. Zprostředkovává spolupráci a spolupracuje s externími advokátními kancelářemi, posuzuje všechny smlouvy před jejich předložením ke schválení orgánům městské části. Oddělení dále spravuje veškeré pohledávky vyplývající zejména ze samosprávné činnosti městské části dle podkladů dodaných odbory Úřadu a správní společností Centra a. s., řeší úhradu dluhů s aktivními dlužníky, včetně návrhů splátkových dohod a odpisů pohledávek, zajišťuje podávání návrhů na nařízení výkonu pravomocných rozhodnutí, spolupráci se soudními exekutory.

Dokumenty