Vedoucí

Bc. Zdenka Balzarová

Funkce: vedoucí oddělení
Telefon: 257000536
E-mail: zdenka.balzarova@praha5.cz

Adresa: Štefánikova 13–15, 150 22, Praha 5.

První patro, č. dv. 104, 105, 106, 107.

Úřední hodiny

Popis úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

Oddělení provádí správu místního poplatku ze psů, místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze vstupného a poplatku za užívání veřejného prostranství. Oddělení vymáhá nedoplatky na pokutách uložených právnickým a fyzickým osobám odbory ÚMČ Praha 5 a nedoplatky na pokutách ZPS, včetně vratek za platby po splatnosti. Zapečeťuje, otevírá a přepočítává obsah pokladniček při konání veřejných sbírek, přijímá ohlášení tomboly s herní jistinou 100 a více tisíc korun a turnajů malého rozsahu (turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500,- Kč za 24 hodin). Vyřizuje žádosti o posečkání daně a povolení splátek na místních poplatcích a pokutách uložených odbory ÚMČ Praha 5, žádosti o potvrzení bezdlužnosti. Provádí kontroly dodržování povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou při provozování hazardních her na území MČ Praha 5.

 

Dříve než navštívíte oddělení místních poplatků a pokut, dovolte prosím, několik doprovodných informací.

Čekárna oddělení se nachází v 1. patře budovy Úřadu MČ Praha 5, Štefánikova 13,15. V čekárně je umístěna dotyková obrazovka s výdejem pořadových čísel, na které si navolíte příslušnou agendu pro vyřízení vaší žádosti, tzn. oddělení místních poplatků a pokut + kliknete na příslušnou agendu. Usaďte se prosím a vyčkejte na vyvolání vašeho pořadového čísla. Po jeho zobrazení na TV obrazovce pokračujte směrem doleva na příslušné pracoviště podle vašeho pořadového čísla a čísla přepážky k odbavení.

Oddělení má 7 přepážek, z nichž každá vykonává specifickou agendu na úseku oddělení místních poplatků a pokut.

 

Pro vaše rychlejší odbavení můžete využít rezervaci on-line.

Jméno Funkce Telefon E-mail
Bc. Zdenka Balzarová vedoucí oddělení 257000536 zdenka.balzarova@praha5.cz
Libor Šic referent - správa místního poplatku ze vstupného, vymáhání pokut ZPS a vratky za platby po splatnosti 257000887 libor.sic@praha5.cz
Martina Oroszká referentka - vymáhání pokut ZPS, vratky za platby po splatnosti 257000929 martina.oroszka@praha5.cz
Zuzana Cihelková referentka - správa místního poplatku ze psů 257000535 zuzana.cihelkova@praha5.cz
Jitka Hartmanová referentka - správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství, vymáhání pokut udělených odvětvovými odbory úřadu MČ Praha 5 mimo ZPS 257000526 jitka.hartmanova@praha5.cz
Barbora Bulínová referentka - vymáhání pokut ZPS, vratky za platby po splatnosti 257000565 barbora.bulinova@praha5.cz
Monika Hrubá referentka - správa pobytového poplatku, vymáhání pokut udělených odvětvovými odbory úřadu MČ Praha 5 mimo ZPS 257000527 monika.hruba@praha5.cz

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě