Odbory a oddělení

Starostka

Odbor školství

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Odbor správy majetku

Odbor přípravy a realizace investic

Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Odbor územního rozvoje

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Odbor matrik a státního občanství

Odbor Stavební úřad

Odbor dopravy

Tajemnice

Odbor ochrany životního prostředí

Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

Odbor Kancelář starosty

Odbor vnějších vztahů a komunikace

Odbor Kancelář městské části

Odbor Kancelář tajemníka

Odbor informatiky

Odbor ekonomický

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality