Odbory a oddělení

Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Odbor dopravy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor Kancelář městské části

Odbor Kancelář starosty

Odbor Kancelář tajemníka

Odbor legislativní a právní

Odbor matrik a státního občanství

Odbor ochrany životního prostředí

Odbor přípravy a realizace investic

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Odbor správy majetku

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Odbor Stavební úřad

Odbor územního rozvoje

Odbor školství

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend