Připomínky MČ Praha 5 k návrhu Metropolitního plánu ke společnému jednání

30/07/2018 ÚMČ Praha 5

Městská část Praha 5 podala celkem 467 připomínek k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitního plánu (MPP). Hlavní hodnocení MPP, které lze považovat za komplexní zdůvodnění připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 5 k MPP, je uvedeno v preambuli k systémovým připomínkám.

Připomínky jsou rozděleny do několika oblastí:

A. Připomínky k obecné srozumitelnosti a čitelnosti MPP (9 připomínek, z toho 6 zásadních připomínek)
B. Připomínky k právní jistotě v MPP (14 zásadních připomínek)
C. Věcné obecné připomínky k MPP (22 zásadních připomínek)
D. Připomínky k výkresu Z03 – Infrastruktura (14 zásadních připomínek)
E. Připomínky ke konkrétním lokalitám (408 připomínek, z toho 387 zásadních připomínek – připomínkováno 78 lokalit z celkových 84 na území MČ Praha 5)

Připomínky k lokalitám se týkají především ochrany stávající zeleně, veřejného vybavení
a infrastruktury, základních vlastností lokality určujících cílový charakter lokality (zastavitelnost, struktura, využití a stabilita lokality) a regulativů v území (zejm. výšková regulace).

Připomínkami k návrhu MPP se zabývalo Zastupitelstvo MČ Praha 5 na svém 25. zasedání dne 19. 6. 2018 (usnesení č. 25/16/2018) a Rada MČ Praha 5 na svém 30. zasedání dne 25. 7. 2018 (usnesení
č. 30/943/2018).

Připomínky a zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu MPP jsou zveřejněny níže.
Oblasti připomínek A až D jsou včetně preambule uvedeny v souboru “001 Systémové připomínky”, oblast E je zpracována v jednotlivých souborech dle názvů konkrétních lokalit.

 

Všechny přílohy můžete stáhnout jako komplet ZDE.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě