Počet nalezených záznamů: 505
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
16. 05. 2013
17. 06. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
hazard
ANO
16. 05. 2013
19. 06. 2013
Mgr. Terezie Hradilková
Ing. Miroslav Zelený
osada Buďánka
ANO
16. 05. 2013
19. 06. 2013
Ing. Vít Šorm, Ph.D.
Ing. Jiří Vejmelka
půdní vestavby
ANO
16. 05. 2013
19. 06. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
ZŠ Grafická
ANO
16. 05. 2013
19. 06. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
úklid parku
ANO
20. 06. 2013
18. 07. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
Geosan Sigma
ANO
20. 06. 2013
22. 07. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
Na Skalce
ANO
20. 06. 2013
22. 07. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
Agentura P5
ANO
20. 06. 2013
22. 07. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
náhrady zastupitelů
ANO
20. 06. 2013
26. 07. 2013
Ing. Vít Šorm, Ph.D.
Ing. Jiří Vejmelka
půdní vestavby
ANO
12. 09. 2013
30. 09. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
Informační centrum
ANO
12. 09. 2013
30. 10. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
přístup k informacím
ANO
12. 09. 2013
30. 10. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
nezveřejnění auditů aj.
ANO
12. 09. 2013
30. 10. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
hazard
ANO
12. 09. 2013
04. 11. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
právní rozbory
ANO
12. 09. 2013
04. 11. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
Geosan
ANO
30. 09. 2013
07. 11. 2013
Mgr. Roman Sedlák
Ing. Miroslav Zelený
hluk z letště
ANO
21. 11. 2013
13. 12. 2013
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
FKSP
ANO
21. 11. 2013
13. 12. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
Zákon č. 305/2013 - „radniční periodika“
ANO
21. 11. 2013
13. 12. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
dopis z MHMP, soudní spory, problematická místa
ANO
21. 11. 2013
13. 12. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
NEZVEŘEJNĚNÍ auditů, analýz a studií pořízených MČ v celkové hodnotě bezmála 14 miliónů Kč
ANO
21. 11. 2013
16. 12. 2013
Ing. Martin Frélich
Ing. Miroslav Zelený
proplacení průzkumů veřejného mínění
ANO
21. 11. 2013
18. 12. 2013
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Michal Šesták
interpelace ve věci Centralizovaného nákupu služeb pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5
ANO
21. 11. 2013
19. 12. 2013
RNDr. Jan Martinec, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
nedodržování paragrafu 89, odstavce 1, písmena d) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
ANO
19. 12. 2013
23. 01. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
příspěvkové organizace
ANO
19. 12. 2013
29. 01. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
zakázky malého rozsahu
ANO
30. 01. 2014
25. 02. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
kluziště Portheimka
ANO
30. 01. 2014
25. 02. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
personální hlasování
ANO
30. 01. 2014
25. 02. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
provoz přísp.org. v roce 2013
ANO
30. 01. 2014
25. 02. 2014
RNDr. Milan Macek, CSc.
Ing. Miroslav Zelený
památník
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě