Počet nalezených záznamů: 659
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
12. 09. 2023
Ing. Jan Kavalírek
Mgr. Radka Šimková
Záhada 11 studií z oblasti dopravy
NE
12. 09. 2023
RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Mgr. Radka Šimková
Odchod úředníků
NE
12. 09. 2023
RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Ing. Filip Karel, Ph.D.
Důvěra v IT
NE
12. 09. 2023
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Ing. Štěpán Rattay
Památková zóna Smíchov
NE
12. 09. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Ing. Štěpán Rattay
Koaliční smlouva K21 – ohrožení zastupitelské demokracie
NE
12. 09. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Linda Neubergová
Činnost uvolněné předsedkyně Výboru životního prostředí a veřejného prostoru a lobbistické kontakty
NE
12. 09. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Radka Šimková
Buďánka III.
NE
12. 09. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Radka Šimková
Participativní projekt u Radlické radiály
NE
20. 06. 2023
18. 07. 2023
RNDr. Radomír Palovský, CSc.
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Usnesení komisí a výborů
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Ing. Jan Kavalírek
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Netransparentní veřejné zakázky současného vedení radnice Prahy 5
ANO
20. 06. 2023
04. 07. 2023
Michal Kočandrle
JUDr. Petr Lachnit
MEMORANDUM o spolupráci v rámci budoucího rozvoje území tzv. „Šemíkův břeh"
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Ing. Milan Vrkoč
Ohlušující hudba jako metoda zacházení s lidmi bez domova?
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Ing. Jan Panenka
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Radlická radiála
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Ing. Milan Vrkoč
Neúplná odpověď na interpelace ze dne 7. března 2023 a 25. dubna 2023
ANO
20. 06. 2023
19. 07. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Linda Neubergová
Činnost uvolněné předsedkyně Výboru životního prostředí a veřejného prostoru a absence záznamu kontaktů a schůzek
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Ing. Lubomír Brož
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Reklama Pirátů na veřejných prostorách radnice
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Josef Endal
Jiří Krátký
Existuje dvojí metr na radnici MČ P5?
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Josef Endal
Ing. Milan Vrkoč
Revitalizace parku Mrázovka
ANO
20. 06. 2023
18. 07. 2023
Bc. Lukáš Herold
Ing. Milan Vrkoč
Zeleň
ANO
25. 04. 2023
18. 05. 2023
MgA. David Dušek
JUDr. Kateřina Černá
Pracovní náplň zaměstnanců úřadu Městské části Praha 5
ANO
25. 04. 2023
25. 05. 2023
JUDr. Tomáš Homola
Ing. arch. Radek Janoušek, Bc. Alena Janďourková
Příprava výstavby základních škol v Praze 5
ANO
25. 04. 2023
18. 05. 2023
Ing. Lubomír Brož
JUDr. Kateřina Černá
Reklama Pirátské strany
ANO
25. 04. 2023
24. 05. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Linda Neubergová
Činnost uvolněné předsedkyně Výboru životního prostředí a veřejného prostoru pro agendu životního prostředí a veřejného prostoru
ANO
25. 04. 2023
23. 05. 2023
Mgr. Jan Klusoň
Ing. Milan Vrkoč
Neúplná odpověď na interpelaci ze dne 7. března 2023
ANO
25. 04. 2023
23. 05. 2023
Ing. Jan Kavalírek
Ing. Filip Karel, Ph.D.
Obavy z nehospodárného plánování investic v oblasti informatiky
ANO
25. 04. 2023
23. 05. 2023
Josef Endal
Ing. Milan Vrkoč
Rozsah odpovědí k interpelacím ze dne 7.3.2023
ANO
25. 04. 2023
18. 05. 2023
Josef Endal
Jiří Krátký
Činnost uvolněného předsedy Výboru školského pro agendu školství
ANO
25. 04. 2023
23. 05. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Reklama Pirátské strany na majetku MĆ Praha 5
ANO
25. 04. 2023
24. 05. 2023
Bc. Martin Damašek, M.A.
Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.
Činnost uvolněné předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici
ANO
25. 04. 2023
23. 05. 2023
Bc. Lukáš Herold
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
Činnost uvolněného předsedy Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů pana Svatopluka Bartoně pro agendu obchodních aktivit, dotací a EÚ fondů
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě