Počet nalezených záznamů: 704
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
23. 01. 2003
Incident starosty se strážníkem MP 28.11.2002
ANO
23. 01. 2003
Nekoncepční reorganizece odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ANO
23. 01. 2003
Skupina pro půdní vestavby
ANO
23. 01. 2003
Změny na OSZ - reorganizace
ANO
20. 02. 2003
Pozastavení diskuzního fóra na www stránkách Prahy 5
ANO
20. 03. 2003
Požadavek na kontrolu postupu podle §16 odstavce (4) a (5) zákona č. 312/2002 Sb.
ANO
20. 03. 2003
Změny při reorganizaci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ANO
17. 04. 2003
Překročení rozpočtového opatření při plánu oprav domovního fondu
ANO
17. 04. 2003
Zveřejňování údajů o jednání komisí Rady MČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Bezpečnost dětského hřiště ZŠ Plzeňská 117
ANO
22. 05. 2003
Vypracování povodňového plánu MČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Kronika MČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - třetí interpelace
ANO
22. 05. 2003
Změny organizační struktury ÚMČ Praha 5
ANO
22. 05. 2003
Přemístění odboru sociálních věcí do budovy staré košířské radnice Plzeňská
ANO
19. 06. 2003
Žádost o vstřícný postoj při vyřizování interpelací vedoucími členy Zastupitelstva a ÚMČ Praha 5
ANO
19. 06. 2003
Problém ulice Na Pomezí
ANO
11. 08. 2003
Útlumový program školy Nad Žvahovem
ANO
18. 09. 2003
Rušení ZŠ Pod Žvahovem
ANO
18. 09. 2003
Obnova vozového parku
ANO
18. 09. 2003
Nedodržení jednacího řádu
ANO
18. 09. 2003
Portheimka
ANO
23. 10. 2003
Dotace pro činnost org. Svazu diabetiků ČR
ANO
23. 10. 2003
Šéfredaktor Pražské pětky - pan J. Vnouček a členové redakční rady
ANO
23. 10. 2003
Vysvětlení několika nepochopitelných skutečností týkajících se postupu MČ Praha 5
ANO
23. 10. 2003
Parkoviště před školou ZŠ Plzeňská
ANO
13. 11. 2003
Rozvoj obchodní sítě
ANO
13. 11. 2003
Žádost o prověření usnesení ZMČ Praha 5 č. 8/49 kontrolním výborem
ANO
13. 11. 2003
Parkovací místa pro ZMČ
ANO
13. 11. 2003
Objekt Pod Děvínem
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě