Strategie rozvoje 2030+

 

Schválené dokumenty

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 5 dne 23.06.2021. Na této stránce naleznete její aktuální znění v interaktivním formátu.

V průběhu přípravy Strategie došlo také ke zpracování nové Demografické studie Prahy 5 a bylo realizováno anketní šetření mezi občany.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

Demografická studie

Anketa

 

 

 

Přílohy ke stažení