Strategie rozvoje 2030+

 

Schválené dokumenty

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 5 dne 23.06.2021. Na této stránce naleznete její aktuální znění v interaktivním formátu.

V průběhu přípravy Strategie došlo také ke zpracování nové Demografické studie Prahy 5 a bylo realizováno anketní šetření mezi občany.

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

Akční plán strategie rozvoje MČ Praha 5 Strategie 2030+, verze 7, schváleno ZMČ 19.12.2023

Akční plán Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, verze č. 7, platná od 1.1.2024

Verze 3, schváleno ZMČ 21.12.2021

 

Předchozí verze Strategie rozvoje 2030+

Verze 2, schváleno ZMČ 22.06.2021

Naplňování indikátorů Akčního plánu

Demografická studie

Anketa

 

 

 

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě