Strategie rozvoje 2030+

Jak se mohu zapojit?

Zařazování podnětů občanů prostřednictvím Výborů a Komisí městské části

Občané mohou zařazovat své podněty na opatření do Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ prostřednictvím veřejných jednání Výborů a Komisí městské části Praha 5. Konkrétní postup bude na těchto stránkách zveřejněn v průběhu srpna 2021.