Strategie rozvoje 2030+

Financování projektů, finance, investice a správa majetku

Pracovní skupina zpracovává tématiku správy majetku z pohledu nebytových prostor, pozemků ale i z pohledu skladby bytového fondu a v souvislosti s investicemi i příležitostí rozvoje bytové a nebytové výstavby. V tématice financí skupina hodnotí příjmové a výdajové stránky rozpočtů za uplynulé roky a další ekonomické ukazatele a na základě těchto analýz připravuje koncepci strategických investičních projektů, které mohou významně ovlivnit další rozvoj MČ Praha 5.

Vedoucí pracovní skupiny:

Viktor Čahoj – radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva,

 

Členové pracovní skupiny:

JUDr. Tomáš Homola – místostarosta, člen zastupitelstva

Ing. Martin Frélich – člen zastupitelstva

Bc. Jan Trojánek – člen zastupitelstva

Ing. Petr Bervid, MBA – člen zastupitelstva

Karel Bauer – člen zastupitelstva

Bc. Milan Vondráček – vedoucí Odboru přípravy a realizace investic

Ing. Zdeněk Pechar – vedoucí Odboru ekonomického

Ing. Tomáš Beneš – vedoucí Odboru správy majetku

Mgr. Tomáš Nový – investiční referent Odboru přípravy a realizace investic

Savina Finardi – expert

Jan Jelínek – expert

Související dokumenty

Analytická část Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ – oblast Financování projektů, finance, investice a správa majetku