Strategie rozvoje 2030+

Sociální služby, bytová politika a bezpečnost

Sociální služby jsou specializované činnosti, které pomáhají občanům MČ Praha 5 řešit různé podoby nepříznivé sociální situace. Pracovní skupina, která tuto tématiku v rámci přípravy Strategie MČ Praha 5 zpracovává se zároveň věnuje tématu bydlení. MČ Praha 5 disponuje 774 obecními byty, jejichž využití se řídí zásadami bytové politiky, plánuje se nová výstavba sociálních bytů a domů s pečovatelskou službou. MČ sice nemá nástroje, jak přímo ovlivnit oblast bezpečnosti, protože v této otázce je odkázána na Policii ČR a Městskou Policii Praha. Nicméně i v této oblasti pracovní skupina zpracovala podklady, které budou součástí dokumentu.

 


 

Vedoucí pracovní skupiny:

JUDr. Petr Lachnit – radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva

 

Členové pracovní skupiny:

Ing. Jarmila Svobodová – členka zastupitelstva

Bc. Lukáš Herold – místostarosta, člen zastupitelstva

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová – členka zastupitelstva

JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová – členka zastupitelstva

Linda Neubergová – členka zastupitelstva

Mgr. Josef Vacek – vedoucí Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

Mgr. Marcela Justová – vedoucí Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

Ivana Kosová – vedoucí Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb

PhDr. Helena Volechová – ředitelka CSOP Praha 5

Pavlína Mačková – Městská policie Praha 5

 

Související dokumenty

Analytická část Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ – oblast Sociální služby, bytová politika a bezpečnost