Strategie rozvoje 2030+

Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.

 

Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5! Jak se mohu zapojit?

Dotazníkové šetření

V rámci tvorby strategického dokumentu jsme pro Vás připravili dotazníkové šetření. Šetření bylo ukončeno dne 23.10.2020. Všem občanům, kteří se ho zúčastnili děkujeme!

Po zpracování výsledků dotazníkového šetření budou jeho výstupy k dispozici online.

Participace s občany

Setkání plánované na 22.10.2020 je z důvodu vládních opatření zrušeno.