Strategie rozvoje 2030+

Praha 5 – moderní vizitka metropole

Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.

Aktuální Strategii rozvoje 2030+ naleznete v sekci schválené dokumenty.


Jak se mohu zapojit?

Zařazování podnětů občanů prostřednictvím Výborů a Komisí městské části

Občané mohou zařazovat své podněty na opatření do Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ prostřednictvím veřejných jednání Výborů a Komisí městské části Praha 5. Konkrétní postup naleznete v sekci Jak se mohu zapojit?“.