Strategie rozvoje 2030+

Aktuality

07.01.2021   16:00

Děkujeme za zasílané návrhy na motto Strategie rozvoje 2030+

Řídící skupina strategie na svém posledním zasedání rozhodla o prodloužení termínu pro zasílání návrhů motta pro Strategii rozvoje MČ Praha 5 do 20.ledna 2021. Výzva byla vyhlášena na konci loňského roku a do dnešní doby se sešlo přibližně 20 návrhů. Všechny došlé návrhy budou zařazeny do prvního kola, ze kterého vzejdou 3 návrhy. Z těchto tří návrhů následně Řídící skupina strategie vybere vítěze.

A jak by takové motto Strategie rozvoje mělo vypadat? Mělo by být stručné, výstižné, nápadité a mělo by popisovat žádoucí budoucí stav rozvoje, ve kterém bychom chtěli mít Prahu 5 v roce 2030. Motto (heslo) se v případě strategických dokumentů skládá z 3 až 10 slov a vystihuje především hlavní cíl strategie.

Z došlých návrhů uvádíme pár příkladů:

 • Praha 5 – dobrá adresa
 • Pětka, dobré místo pro život všech generací
 • Po čertech andělské místo pro život
 • Praha 5 moderní, přívětivé místo k bydlení i k práci
 • Pětka jako vizitka metropole
 • Krásný život hezký Anděl.
 • Žij Prahu 5!
 • Naše5
 • Praha 5 – moderní i historické centrum bezpečného života
 • Pětka – most mezi radostmi a vzpomínkami
 • Na Praze 5 se žije nejlépe
 • Sdílená Praha 5
 • Praha 5 – moderní bydlení v souladu s přírodou
 • Praha 5 propojuje!
 • Moderní, zdravá, bezpečná a ekologická Praha 5
 • Praha 5 – všude dobře, zde nejlépe : -)
 • Jsem hrdá na to, že bydlím v krásné vzkvétající Praze 5!
 • ŽijuPět!
 • Na Praze 5 se žije nejlépe
 • Praha 5 přívětivé místo pro život, kde se budoucnost protíná s realitou

A na závěr ještě přidáváme několik hezkých delších návrhů. Třeba vás jejich přečtení inspiruje k vytvoření vlastních hesel. Pokud ano, budeme rádi, když se o své nápady s námi podělíte a zašlete nám je na emailovou adresu strategie@praha5.cz

 • Zelená Praha 5 s čistými chodníky a parky (od výkalů a odpadků), kde mají prioritu občané a ne developeři.
 • Prahu 5 v roce 2030 si představujeme jako obytný komplex s dokonale fungující komunikací mezi orgány radnice MČ a obyvateli P5, kdy jsou sofistikovaně a společně řešeny všechny zásadní problémy města, a kdy je respektován názor ostatních. Zejména spolky jsou díky různosti profesí bohatou studnicí informací a nápadů, a mohou odborně přispět k řešení místních problémů.
 • “Kéž se v roce 2030 naplní pražská dopravní koncepce takže i Praze 5 bude stačit o osminu méně jízd aut a pojedeme spolehlivěji a bezpečněji.”

 

06.01.2021   16:30

Termín pro zasílání návrhů motta Strategie byl prodloužen do 20.01.2021

V úterý 5. ledna proběhlo první letošní zasedání Řídící skupiny strategie. Členové řídící skupiny tak plynule navázali na práci na Strategii v roce 2020, ve kterém se od května, kdy byl schválen záměr přípravy Strategie rozvoje, uskutečnilo dohromady 10 zasedání Řídící skupiny strategie

Nejprve si členové řídící skupiny vyslechli informace o stavu přípravy návrhové části v jednotlivých pracovních skupinách. Následně Řídící skupina pokračovala v práci na tvorbě vize pro Strategii rozvoje 2030+.

Odsouhlaseno bylo prodloužení termínu pro zasílání návrhů na motto, které má být krátkým stručným popisem a bude nejlépe vystihovat naší společnou představu o budoucí Praze 5. Zasílat své návrhy na email strategie@praha5.cz můžete tedy až do 20.ledna 2021.

Pokud byste se při vymýšlení motta chtěli podívat, jaké priority mají podle výsledků říjnové ankety další občané Prahy 5, můžete nahlédnout do kompletních výsledků ankety – Dotazník, které jsou zveřejněny zde.


16.12.2020   11:30

Odborné pracovní skupiny definují první cíle pro Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+

Ještě před začátkem vánočních svátků se schází Odborné pracovní skupiny Strategie a na základě vize vytvořené Řídící skupinou Strategie stanovují první cíle, které by měly být pro městskou část Praha 5 prioritou v dalších deseti let.

Během probíhajících zasedání členové Odborných skupin pojmenovávají myšlenky popsané ve vizi pro Prahu 5. Nad jednotlivými návrhy cílů probíhá živá diskuze a znění návrhů jsou členy skupin i několikrát přepracovávány tak, aby co nejlépe vystihly podstatu vize a zároveň popsaly konkrétní stav, ke kterému by Praha 5 nejpozději v roce 2030 měla dospět, aby došlo ke splnění cíle.

Své cíle už definovala pracovní skupina pro územní rozvoj, životní prostředí, veřejné prostranství a dopravu a dále skupina zpracovávající tématiku sociálních služeb, bytové politiky a bezpečnosti.

Tento týden v pondělí se sešla také Odborná pracovní skupina pro vzdělání, školství a volný čas. Jako jeden z hlavních cílů pro Strategii rozvoje 2030+ skupina navrhla „vybudování dostatečně husté sítě základních a mateřských škol a podporu středoškolského a vysokoškolského vzdělávání“. Mezi další cíle skupina zařadila „zvyšování úrovně výchovně-vzdělávacího procesu a kvality zázemí škol a školských zařízení“ nebo například „podporu profesního růstu pedagogických pracovníků“. Na dalším zasedání už pracovní skupina bude definovat jednotlivá konkrétní opatření, pomocí kterých by se mělo během následujících deseti let cílů dosáhnout.

 

07.12.2020   12:00

Vize Prahy 5 budoucnosti – být dobrou adresou pro všechny věkové skupiny obyvatel

Příkladná, přívětivá, moderní a zdravá, taková by podle členů Řídící pracovní skupiny (ŘSS) tvorby strategického dokumentu rozvoje městské části měla být v následujících dekádách Praha 5.

Členové ŘSS se na tom to shodli při své dalším jednání k návrhové části tvorby dokumenty. Z jednání vyplynulo, že základní vizí, se kterou by měla Praha 5 vzhlížet k budoucnosti je posílení vnímání vedení městské části vůči potřebám obyvatel všech osmi části, které tvoří Prahu 5.

Tvořící se dokument se obrací k budoucnosti Prahy 5. Tou jsou především mladí lidé. Ti, kteří již v Praze 5 bydlí, nebo se plánují s ohledem přeměnu centrální části Prahy 5 v moderní čtvrť západního střihu přistěhovat.

ŘSS konstatovala, že dalším faktorem, který by měl být páteří rozvoje městské části v následujících letech je lepší využití přírodního a kulturního potenciálu městské části. Na tom, že přírodní rozmanitost je jednou z nejsilnějších stránek Prahy 5, se shodli nejen zástupci odborných pracovních skupin, ale přidal se i realizátor návrhové části strategického dokumentu.

Žijeme ve druhé dekádě 21. století, proto nesmí ve strategických úvahách vedení radnice chybět ani bezpodmínečná otevřenost nejen vůči obyvatelům, ale také směrem k organizacím, institucím a podnikatelským subjektům, které svým způsobem ovlivňují život Prahy 5.

 

03.12.2020   14:00

Zasedání k výsledkům analytické části Strategie rozvoje 2030+

Ve čtvrtek 26. listopadu proběhlo na radnici městské části Praha 5 za příslušných hygienických opatření jednání Řídící skupiny strategie, na kterém vedoucí odborných pracovních skupin představili výsledky práce první části přípravy Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ tzv. analytické fázi. Tohoto jednání se účastnili zastupitelé MČ Praha 5, vedoucí odborů a další pracovníci úřadu a občané Prahy 5, kteří využili především možnost distančního přístupu na jednání.

Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková na úvod krátce shrnula dosavadní dění během přípravy Strategie rozvoje. Výsledky práce odborných skupin, jejichž primárním výstupem bylo v šesti určených oblastech stanovit silné a slabé stránky, ale také tzv. hrozby a příležitosti pro pátou městskou část, postupně přednesli radní JUDr. Petr Lachnit za skupinu Sociální služby, bytová politika, bezpečnost, radní Mgr. Zdeněk Doležal za pracovní skupinu Územního rozvoje, životního prostředí, veřejného prostranství a dopravy, Tajemnice ÚMČ JUDr. Kateřina Černá za Moderní, přátelskou a digitální radnici, radní Viktor Čahoj za skupinu Financí, investičního plánování a správy majetku a MgA. David Dušek za skupinu Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání.

Příprava strategického dokumentu městské části Praha 5 tímto setkáním postoupila do další fáze. V následujících týdnech odborné skupiny budou zpracovávat další část dokumentu během tzv. návrhové fáze. V průběhu celého měsíce prosince se veřejnost ještě stále může vyjadřovat k analytické části Strategie rozvoje, která je zveřejněna na stránkách www.praha5.cz/strategie, a to prostřednictvím zaslaných připomínek na email strategie@praha5.cz.