Strategie rozvoje 2030+

Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava

Tato odborná pracovní skupina si klade za cíl nastavit podmínky udržitelného rozvoje MČ Praha 5, kdy nová bytová výstavba by měla být dostatečně doprovázena kvalitní dopravní infrastrukturou, veřejnou vybaveností a zelení, tak aby se Praha 5 stala kvalitním místem pro život. Skupina pracuje s dvěma nově vznikajícími komplexními dokumenty – Strukturální plán a General dopravy a zohledňuje projekty, které byly pro městskou část připraveny v minulých letech. 

Vedoucí pracovní skupiny:

Mgr. Zdeněk Doležal – radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva

 

Členové pracovní skupiny:

Ing. arch. Zuzana Hamanová – členka zastupitelstva

Ing. Milan Kryl – člen zastupitelstva

Ing. Jan Panenka – člen zastupitelstva

Ing. Lubomír Brož – místostarosta, člen zastupitelstva

Ing. Jiří Vejmelka – člen zastupitelstva

Ing. arch. Jan Kábrt – vedoucí Odboru územního rozvoje

Ing. Kateřina Knížková – vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

Ivan Růžička – vedoucí Odboru dopravy

Petra Vlášková – vedoucí Oddělení koncepce rozvoje

Ing. arch. Pavel Šmelhaus – expert

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. – expert

 

Související dokumenty

Analytická část Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ – oblast Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava