Strategie rozvoje 2030+

Vzdělávání, školství a volný čas

MČ Praha 5 je provozovatelem celkem 13 základních a 21 mateřských škol. Pracovní skupina v rámci přípravy dokumentu Strategie rozvoje popisuje současný stav a definuje priority týkající se nejen budování dalších škol, ale i kvality výuky na školách, na které se zaměří v rámci rozvoje v následujících deseti letech. V oblasti volného času popisuje prostorové a materiální zázemí pro volnočasové aktivity a zvažuje možnosti, jak MČ může podporovat zvýšení nabídky pro trávení volného času.

Vedoucí pracovní skupiny:

Bc. Martin Damašek – místostarosta, člen zastupitelstva

 

Členové pracovní skupiny:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.- člen zastupitelstva

Mgr. Vít Šolle – člen zastupitelstva

Mgr. Zdeněk Doležal – radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva

Mgr. Renáta Zajíčková – starostka, členka zastupitelstva

Mgr. Jana Korecká – vedoucí Odboru školství

PeaDr. Dagmar Drmotová – externista

Olivie Zemanová – referentka Odboru školství, tajemnice Výboru školského

Mgr. Radmila Jedličková- ředitelka ZŠ Grafická

Ing. Pavel Seleši – ředitel ZŠ Waldorfská

 

Související dokumenty:

Analytická část Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ – oblast Vzdělávání, školství a volný čas