Strategie rozvoje 2030+

 

Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání

V rámci přípravy dokumentu Strategie rozvoje pracovní skupina pečlivě zmonitorovala stávající infrastrukturu a zázemí, ale také hodnotí potenciál pro další rozvoj. V oblasti kultury jsou v dokumentu popsány instituce a způsoby dotační podpory, v oblasti sportu jsou zmapovány hlavní poskytovatelé (sportovní kluby, spolky a další subjekty). V oblasti občanská společnost skupina pracuje s nástroji pro participaci občanů a v kapitole podpora podnikání mapuje významné i menší podnikatelské subjekty na MČ Praha 5.

 

Akční plán pro Prioritní osu 6

Akční plán obsahuje opatření k realizaci v letech 2021-2024. Je pravidelně aktualizován a doplňován o nová opatření, která naplňují strategické cíle. Níže naleznete stručný přehled aktuálních opatření, jejich kompletní přehled s dalšími informacemi naleznete v Implementační část Strategie rozvoje.

SC 6.1. – Doplnění kulturně-společenské infrastruktury

SC 6.2. – Ochrana, zachování a údržba památek

6.2.1. Rekonstrukce a oživení letohrádku Portheimka 

Obnova letohrádku Portheimka a jeho využití pro kulturně-společenské a reprezentativní účely MČ Praha 5.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ne ne ano
2022 2023 2024
Dokončená studie Dokončená projektová dokumentace Realizace dokončená

 

SC 6.3. – Rozvoj sportovní infrastruktury

6.3.1. Výstavba multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 

Zvýšení nabídky sportovního zázemí na MČ Praha 5 výstavbou multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží. To by mělo nabízet nejen možnost letního vyžití, ale také možnost přeměny v zimních měsících na ledovou plochu velikosti 40×20 m (za pomoci kontejnerového řešení a zabudovaného chladicího zařízení). Hřiště by tak bylo velikostí i svým umístěním na břehu Vltavy velmi atraktivní.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
Hřiště je otevřeno Hřiště je v provozu Hřiště je v provozu

 

6.3.2. Multifunkční hala TJ Radlice 

Podpora výstavby multifunkční haly v Radlicích, která uspokojí vysokou poptávku po vnitřních prostorách, jak pro organizovaný sport vedený pod kluby, tak pro neorganizovaný volnočasový sport občanů.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
Zahájení realizace Realizace pokračuje Dokončení a otevření

6.3.3. Multifunkční hala na Barrandově 

Podpora přestavby haly na Barrandově, která by odpovídala standardům pro provoz klubového dění florbalové AC Sparta Praha. Tím dojde k umožnění dalšího rozvoj tohoto sportu, který je v dnešní době stále vyhledávanější. AC Sparta Praha – florbal se věnuje práci s mládeží na nejvyšší úrovni, má početnou základnu mladých sportovců právě z lokality Barrandov a výstavba haly by umožňovala pořádat zde i ligové zápasy, či turnaje. Mimo jiné by byla hala využívána základními a mateřskými školami z okolí.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ne ne ano
2022 2023 2024
Stavba zahájena Stavba pokračuje Stavba dokončena

6.3.7. Rekonstrukce sportovního areálu RC Tatra Smíchov 

Podpora rekonstrukce areálu včetně výstavby tribuny, která by odpovídala mezinárodním standardům a také potřebám pro provoz klubového dění ragbyového klubu RC Tatra Smíchov. Tím dojde k umožnění dalšího rozvoje tohoto sportu, který stoupá na popularitě. RC Tatra Smíchov se věnuje práci s mládeží na nejvyšší úrovni, má početnou základnu mladých sportovců a rekonstrukce areálu včetně výstavby nové tribuny výrazně zvýší komfort jak na straně hráčů, tak na straně diváků.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ne ne ano

SC 6.4. – Podpora místních organizací, klubů a spolků

6.4.1. Rozvoj dotačních programů a jejich elektronizace 

Zjednodušení administrativní zátěže spojené s podáváním, přijímáním a vyúčtováním dotací žádajících subjektů a možnost všechny tyto úkony učinit elektronickou formou.
(Poznámka: Provázáno s opatřením 1.1.5 Informační portály Prahy 5.)

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ano ano ano
2022 2023 2024
ano ano ano

6.4.2. Motivace mládeže k volnočasovému vyžití formou finančních příspěvků (Zdravé město)  

Příspěvek na volný čas, vzdělávání, sport nebo kulturu formou elektronických voucherů, které mohou rodiče využít na uhrazení poplatku za účast svého dítěte na vybrané volnočasové aktivitě. Občané, si sami rozhodují, kde finanční příspěvek od MČ Praha 5 uplatní.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
3 000 tis. Kč 3 000 tis. Kč 3 000 tis. Kč
2022 2023 2024
5 000 5 000 5 000

SC 6.5. – Zvýšení participace občanů

6.5.1 Podpora aktivních obyvatel v jejich iniciativách  

Podpora a pozitivní motivace obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru (například tvorbou komunitních zahrad nebo pořádáním kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru).

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
1 1 1
2022 2023 2024
1 1 1

6.5.2 Rozšíření a zajištění efektivního průběhu participativního rozpočtu  

Zajištění nových pravidel a konceptu včetně dostatečně efektivního uspořádání zázemí pro proces participativního rozpočtu vedoucích ke zjednodušení a urychlení realizace vítězných projektů, jehož výsledkem budou pozitivní ohlasy občanů MČ Praha 5 a jejich vyšší míra zapojení.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
60 % 60 % 60 %
2022 2023 2024
růst růst růst

SC 6.6. – Podpora podnikatelského prostředí

6.5.2 Digitalizace služeb pro podnikatele  

ÚMČ Praha 5 umožní podnikatelům dálkové zasílání dokumentů, platby online a snadné vyplňování chytrých interaktivních formulářů. Podnikatelé tak budou schopni veškerou možnou agendu a svůj kontakt s Úřadem MČ Praha 5 vyřídit dálkově online a budou včas a pohodlně informováni o vyhotovení rozhodnutí atp.

Cílové hodnoty indikátorů:

2022 2023 2024
ne ano ano

OSS Moderní, přátelská a digitální radnice

Akční plán pro Prioritní osu 2 připravila OSS Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání v letech 2020 – 2021.

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě