Strategie rozvoje 2030+

Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání

V rámci přípravy dokumentu Strategie rozvoje pracovní skupina pečlivě zmonitorovala stávající infrastrukturu a zázemí, ale také hodnotí potenciál pro další rozvoj. V oblasti kultury jsou v dokumentu popsány instituce a způsoby dotační podpory, v oblasti sportu jsou zmapovány hlavní poskytovatelé (sportovní kluby, spolky a další subjekty). V oblasti občanská společnost skupina pracuje s nástroji pro participaci občanů a v kapitole podpora podnikání mapuje významné i menší podnikatelské subjekty na MČ Praha 5.Vedoucí pracovní skupiny:

MgA. David Dušek – radní MČ Praha 5, člen zastupitelstva

 

Členové pracovní skupiny:

Ing. Jan Kavalírek – člen zastupitelstva

Ing. Zdeněk Laciga – člen zastupitelstva

Jiří Krátký – člen zastupitelstva

Bc. Lukáš Herold – místostarosta, člen zastupitelstva

Ing. Lubomír Brož – místostarosta, člen zastupitelstva

Ing Jana Mokrošová – referentka Pracoviště participace a občanské společnosti

Lukáš Havel – referent pro sport

Mgr. Daniela Sklenářová – vedoucí Oddělení kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podpory podnikání

Ing. Mgr. Libor Bezděk – expert

Adéla Brozmanová – expertka

 

Související dokumenty

Analytická část Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ – oblast Kultura, sport, občanská společnost a podpora podnikání