Strategie rozvoje 2030+

Moderní, přátelská a digitální radnice

Pracovní skupina se zaměřuje především na rozvoj digitalizace a modernizace na úřadu MČ Praha 5. Ve spolupráci s předními experty připravuje nastavení procesů radnice tak, aby její služby byly přátelské a pro občany snadno dostupné. Dále se skupina věnuje otázkám jako jsou kompetentní a kvalifikované lidské zdroje a řízení kvality a rizik.Vedoucí pracovní skupiny:

JUDr. Kateřina Černá – tajemnice Úřadu MČ Praha 5

 

Členové pracovní skupiny:

JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová – členka zastupitelstva

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. – člen zastupitelstva

Josef Endal – člen zastupitelstva

JUDr. Jakub Blažek – člen zastupitelstva

Bc. Tibor Šáňa – vedoucí oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů

Mgr. Lucie Kolářová – referent správy osobních údajů

Ing. Pavel Hrabě – expert

Mgr. Stanislav Loskot, MBA – expert

Související dokumenty

Analytická část Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ – oblast Moderní, přátelská a digitální radnice