Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 36

10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území...

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 35

10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále...

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 34

10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále...

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 32

10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky (dále...

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31

10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České...

Osvědčení o státním občanství České republiky

10/01/2022
Státní občanství se prokazuje: – občanským průkazem – cestovním dokladem – osvědčení o státním občanství ne starším...

Žádost o udělení státního občanství České republiky

10/01/2022
Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické...

Úmrtí

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské...

Ztráta úmrtního listu

10/01/2022
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...

Ztráta oddacího listu

10/01/2022
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...

Změna příjmení po rozvodu manželství

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...

Doklady k uzavření manželství

10/01/2022
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...

Obřadní síň

10/01/2022
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...

Uzavření sňatku církevní formou

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...

Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou...

Vítání občánků a životní jubilea

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...

Jméno a příjmení dítěte

10/01/2022
Telefonicky lze ověřit, jaké jméno, popř. jména, lze do matriční knihy zapsat. Telefon: 257 000 596, 580, 884,...

Zápis o určení otcovství

10/01/2022
V případě, že se jedná o nenarozené dítě, mohou se rodiče obrátit na kterýkoliv matriční úřad. V případě již narozeného dítěte...

Narození

10/01/2022
Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol: občanské průkazy (budou...

Uzavření manželství

10/01/2022
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě