Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 36
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 35
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 34
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 32
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České...
Osvědčení o státním občanství České republiky
10/01/2022
Státní občanství se prokazuje: – občanským průkazem – cestovním dokladem – osvědčení o státním občanství ne starším...
Žádost o udělení státního občanství České republiky
10/01/2022
Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické...
Úmrtí
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské...
Ztráta úmrtního listu
10/01/2022
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...
Ztráta oddacího listu
10/01/2022
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...
Změna příjmení po rozvodu manželství
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...
Doklady k uzavření manželství
10/01/2022
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...
Obřadní síň
10/01/2022
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...
Uzavření sňatku církevní formou
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...
Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou...
Vítání občánků a životní jubilea
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...
Jméno a příjmení dítěte
10/01/2022
Telefonicky lze ověřit, jaké jméno, popř. jména, lze do matriční knihy zapsat. Telefon: 257 000 596, 580, 884,...
Zápis o určení otcovství
10/01/2022
V případě, že se jedná o nenarozené dítě, mohou se rodiče obrátit na kterýkoliv matriční úřad. V případě již narozeného dítěte...
Narození
10/01/2022
Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol: občanské průkazy (budou...
Uzavření manželství
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě