Narození

10/01/2022

Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol:

  • občanské průkazy (budou jim vráceny ještě v porodnici)
  • vdané ženy doloží oddací list
  • svobodné ženy doloží rodný list, příp. protokol o určení otcovství a rodný list otce
  • rozvedené ženy doloží rodný list, příp. protokol o určení otcovství, rodný list otce a rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
  • ovdovělé ženy doloží rodný list, příp. protokol o určení otcovství, rodný list otce a úmrtní list manžela
  • dotazník o jménu dítěte – správně vyplněný bez škrtání nebo přepisování, podepsaný od obou rodičů

Na dotazníku uvedou adresu, na kterou jim budou zaslány jejich doklady a rodný list dítěte.

V případě, že se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení a matce nebyla po porodu poskytnuta ani následně zdravotní péče, provede se zápis o narození na základě ústního oznámení jednoho z rodičů. Oznámení se činí nejpozději do 3 pracovních dnů. Rodiče předloží tytéž doklady jako v porodnici a další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila (těhotenská průkazka, zpráva od pediatra).

U cizinců doporučujeme ohledně dokladů telefonickou konzultaci.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě