Obřadní síň

10/01/2022

 

Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5
Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci a první sobotu v měsíci, která je vyhrazena pouze pro obřadní síň. O prázdninách (tj. červenec – srpen) se oddává po 14ti dnech, sobota není pevně stanovena. Změny termínů jsou vyhrazeny.

Neoddává se o státních svátcích, nedělích a úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu. Na sňatek mimo obřadní síň nebo mimo stanovené termíny není právní nárok. Žádost je posuzovaná individuálně matričním úřadem. V případě, že matriční úřad vyhoví vyhoví, vydá žadatelům “Povolení” (dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení) uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou městské části nebo na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.

Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:
Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:
– 3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
– 2.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
– 1.000,- Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené. Nově umožňuje ÚMČ Praha 5 snoubencům uzavřít sňatek v prostorách ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, (v zasedací místnosti úřadu) za správní poplatek 1.000,- Kč. Tento svatební obřad je vhodný pro snoubence, kteří chtějí uzavírat sňatek např. pouze za přítomnosti 2 svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby.

Adresa svatební síně: Praha 5 – Smíchov, Stroupežnického 493/10

Oddací hodiny: od 10.00 do 14.00 hodin

Kapacita svatební síně: 70 osob

Kontakt: ÚMČ Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 112

Tel. číslo: 257000539, e-mail lidie.janacova@praha5.cz

Tel. číslo: 257000538, e-mail: helena.maresova@praha5.cz

“ZLATÉ A DIAMANTOVÉ SVATBY”
Občané MČ Praha 5 mají možnost uspořádání slavnostního obřadu “Zlaté a Diamantové svatby” u příležitosti 50. a 60. výročí uzavření manželství.
O uspořádání slavnostního obřadu lze požádat v kanceláři č. 112, popř. na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě