Obřadní síň

04/01/2024

 

Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5
Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci a první sobotu v měsíci, která je vyhrazena pouze pro obřadní síň. O prázdninách (tj. červenec – srpen) se oddává po 14ti dnech, sobota není pevně stanovena. Změny termínů jsou vyhrazeny.

Neoddává se o státních svátcích, nedělích a úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu. Na sňatek mimo obřadní síň nebo mimo stanovené termíny není právní nárok. Žádost je posuzovaná individuálně matričním úřadem. V případě, že matriční úřad vyhoví vyhoví, vydá žadatelům “Povolení” (dle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení) uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou městské části nebo na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.

Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky: 5 000 Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 3 000 Kč

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl. města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města: 1 000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu: 3 000 Kč (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
Nově umožňuje ÚMČ Praha 5 snoubencům uzavřít sňatek v prostorách ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, (v zasedací místnosti úřadu) za správní poplatek 1.000,- Kč. Tento svatební obřad je vhodný pro snoubence, kteří chtějí uzavírat sňatek např. pouze za přítomnosti 2 svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby.

Adresa svatební síně: Praha 5 – Smíchov, Stroupežnického 493/10

Oddací hodiny: od 10.00 do 14.00 hodin

Kapacita svatební síně: 70 osob

Kontakt: ÚMČ Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 112

Tel. číslo: 257000539, e-mail lidie.janacova@praha5.cz

Tel. číslo: 257000538, e-mail: helena.maresova@praha5.cz

“ZLATÉ A DIAMANTOVÉ SVATBY”
Občané MČ Praha 5 mají možnost uspořádání slavnostního obřadu “Zlaté a Diamantové svatby” u příležitosti 50. a 60. výročí uzavření manželství.
O uspořádání slavnostního obřadu lze požádat v kanceláři č. 112, popř. na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě