Obřadní síň

 

Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5
Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci a první sobotu v měsíci, která je vyhrazena pouze pro obřadní síň. O prázdninách (tj. červenec – srpen) se oddává po 14ti dnech, sobota není pevně stanovena.Změny termínů jsou vyhrazeny.

Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:
Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:
– 3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
– 2.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
– 1.000,- Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Nově umožňuje ÚMČ Praha 5 snoubencům uzavřít sňatek v prostorách ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, (v zasedací místnosti úřadu) za správní poplatek 1.000,- Kč. Tento svatební obřad je vhodný pro snoubence, kteří chtějí uzavírat sňatek např. pouze za přítomnosti 2 svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby.

Na základě usnesení Rady městské části Praha 5, číslo usnesení 9/185/2014, ze dne 11.02.2014 byla stanovena pravidla o úhradě mimořádných nákladů, spojených s konáním svatebních obřadů na území matričního úřadu MČ Praha 5, nad rámec správních poplatků stanovených zákonem.
– 8.500 Kč (včetně D/H) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny schválené Radou MČ Praha 5 a mimo prostor úředně určené místnosti na území matričního obvodu MČ Praha 5, pro snoubence, kteří nemají trvalý pobyt na území MČ Praha 5
– 7.500 Kč (včetně D/H) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny schválené Radou MČ Praha 5 a mimo prostor úředně určené místnosti na území matričního obvodu MČ Praha 5, pro snoubence, z nichž má alespoň jeden trvalý pobyt na území MČ Praha 5
2.000 Kč (včetně DPH) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny, schválené Radou MČ Praha 5, v prostorách úředně určené místnosti pro snoubence (obřadní síň ÚMČ Praha 5), kteří nemají trvalý pobyt na území MČ Praha 5
– 1.000 Kč (včetně DPH) v případě konání svatebního obřadu mimo termíny, schválené Radou MČ Praha 5, v prostorách úředně určené místnosti pro snoubence (obřadní síň ÚMČ Praha 5), z nichž má alespoň jeden trvalý pobyt na území MČ Praha 5

Adresa svatební síně: Praha 5 – Smíchov, Stroupežnického 493/10

Oddací hodiny: od 10.00 do 14.00 hodin

Kapacita svatební síně: 70 osob

Kontakt: ÚMČ Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matrika manželství, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, I. patro, kancelář č. 112

Tel. číslo: 257000539, e-mail lidie.janacova@praha5.cz

Tel. číslo: 257000538, e-mail: helena.maresova@praha5.cz

“ZLATÉ A DIAMANTOVÉ SVATBY”
Občané MČ Praha 5 mají možnost uspořádání slavnostního obřadu “Zlaté a Diamantové svatby” u příležitosti 50. a 60. výročí uzavření manželství.
O uspořádání slavnostního obřadu lze požádat v kanceláři č. 112, popř. na výše uvedených telefonních číslech.