Počet nalezených záznamů: 611
Datum odpovědi
Interpelující
Interpelovaný
Odpověď
28. 06. 2007
04. 07. 2007
JUDr. Milan Jančík, MBA
PhDr. Milan Kurdys
Podezření ze spáchání trestného činu
ANO
28. 06. 2007
10. 07. 2007
Ing. Jiří Vitha
Zdeněk Rygl
Smíchovské léto
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Ing. Vlasta Váchová
JUDr. Milan Jančík, MBA
Kulturní akce
ANO
28. 06. 2007
26. 07. 2007
Michal Tuček
Ing. Ondřej Velek
Práce kontrolního výboru
ANO
28. 06. 2007
02. 07. 2007
Mgr. Heda Šupová
PhDr. Milan Kudrys
Práce opozice ve výborech a komisích
ANO
28. 06. 2007
04. 09. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Veřejná omluva za nepravdivá tvrzení
ANO
28. 06. 2007
01. 08. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Dostavba prostor a rekonstrukce zahrady MŠ Na Laurové při ZŠ Radlice
ANO
28. 06. 2007
24. 07. 2007
Ondřej Gál
Michal Šesták
Propagace loga MČ Praha 5
ANO
28. 06. 2007
26. 07. 2007
Aleš Kohout
Ing. Ondřej Velek
Fungování Kontrolního výboru
ANO
28. 06. 2007
Ing. Herbert Heissler
Ondřej Gál
Dotaz na O. Gála
ANO
07. 06. 2007
20. 06. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Zvýšení nájemného
ANO
07. 06. 2007
20. 06. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Připravovaný prodej objektu Ženské domovy
ANO
07. 06. 2007
01. 08. 2007
Mgr. Lukáš Budín
JUDr. Milan Jančík, MBA
Nedodržení termínu
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Pronajímání bytů určených pro privatizaci
ANO
07. 06. 2007
29. 09. 2008
Mgr. Lukáš Budín
Ing. Jan Matoušek
Přidělování obecních bytů
ANO
07. 06. 2007
Mgr. Heda Šupová
Vojtěch Zapletal
Poliklinika Kartouzská
ANO
22. 03. 2007
21. 05. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Právní činnost starosty MČ Praha 5
ANO
22. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
Bc. Lukáš Herold
Pražská pětka + Redakční rada
ANO
22. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Cyklostezky
ANO
22. 03. 2007
21. 03. 2007
Růžena Peterková
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bytové domy Malvazinky - urgence
ANO
22. 03. 2007
20. 04. 2007
RNDr. Milan Macek, CSc.
JUDr. Milan Jančík, MBA
Pražská pětka
ANO
22. 03. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Auditorská zpráva za rok 2004 a 2005
ANO
15. 02. 2007
15. 03. 2007
Jiří Metelec
JUDr. Milan Jančík, MBA
Personální propojení společností v rámci investorských projektů v Praze 5
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Růžena Peterková
JUDr. Milan Jančík, MBA
Bytové domy Malvazinky
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ondřej Gál
JUDr. Milan Jančík, MBA
Úhrada poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s.
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ondřej Gál
Mgr. Jan Smetana
Oprava 73 domů za využití dotace z EU
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Revitalizace osady Buďánka
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Milan Jančík, MBA
Vánoční a velikonoční slavnosti na Smíchově
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
JUDr. Milan Jančík, MBA
Společnost Geosan
ANO
15. 02. 2007
14. 03. 2007
Ing. Jiří Vitha
JUDr. Milan Jančík, MBA
Rozprava o rozpočtu
ANO

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě