Nemůžete při správě poplatku využívat moderní informační technologie?
09/02/2022
Na některé úkony jistě – zvláště informační povahy. Držitelům psů, přihlášených do evidence místního poplatku...
Proč platím poplatek vašemu úřadu, když je můj pes chovaný mimo Prahu?
09/02/2022
Držitel psa je povinen platit místní poplatek ze psů místně příslušnému úřadu, dle svého trvalého...
Může vůbec obec nařídit očipování všech psů?
09/02/2022
K 1.1.2022 byla zrušena Evidence chovatelů psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy a měla být spuštěna v České...
Uhynul mi pejsek, co mám dělat?
09/02/2022
Z hlediska správy místního poplatku je povinností do 15 dnů tuto skutečnost oznámit správci poplatků, jímž...
Proč jste mi zvýšili místní poplatek o 100%?
09/02/2022
Každý držitel psa je povinen splnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost, tzn. oznámit, že se stal držitelem...
Jak postupovat při přestěhování?
09/02/2022
Předpokládáme, že se přestěhujete i s Vaším pejskem mimo městskou část. Musíte splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku ...
Můžete mi sdělit, proč existují samostatné evidence psů a k jakému účelu?
09/02/2022
Chovatel psa se v praxi opravdu setká s několika evidencemi psů, některé jsou povinné, jiné dobrovolné.   1....
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 36
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 35
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 34
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 32
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky (dále...
Nabývání státního občanství České republiky prohlášením – § 31
10/01/2022
KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT (PROHLAŠOVATEL): Prohlášením podle § 31 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České...
Osvědčení o státním občanství České republiky
10/01/2022
Státní občanství se prokazuje: – občanským průkazem – cestovním dokladem – osvědčení o státním občanství ne starším...
Žádost o udělení státního občanství České republiky
10/01/2022
Jak může cizinec získat státní občanství České republiky? Státní občanství ČR lze na žádost udělit fyzické...
Úmrtí
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské...
Ztráta oddacího listu
10/01/2022
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...
Ztráta úmrtního listu
10/01/2022
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...
Doklady k uzavření manželství
10/01/2022
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...
Změna příjmení po rozvodu manželství
10/01/2022
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...
Obřadní síň
10/01/2022
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě