Co je třeba k vydání parkovacího průkazu 07 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vzor EU

27/03/2024
Kdo je oprávněn v této věci jednat Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, k jejíž...

Uzavření manželství

05/01/2024
Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají...

Vítání občánků a životní jubilea

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově...

Doklady k uzavření manželství

04/01/2024
Jaké doklady je nutné mít s sebou Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který...

Obřadní síň

04/01/2024
  Termíny uzavírání  manželství ÚMČ Praha 5 Oddává se od druhé poloviny ledna každý pátek, každý třetí...

Narození

04/01/2024
Doklady potřebné k vystavení rodného listu dítěte, které rodiče odevzdají v porodnici ve FN Motol: občanské průkazy (budou...

Změna příjmení po rozvodu manželství

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6...

Ztráta úmrtního listu

04/01/2024
Co udělat v případě ztráty úmrtního listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa úmrtí. Na tomto pracovišti Vám...

Uzavření sňatku církevní formou

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu...

Úmrtí

04/01/2024
Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela ve správním obvodu Úřadu městské části pro Prahu 5...

Uzavření sňatku/vstupu do partnerství státního občana ČR v cizině

04/01/2024
Základní informace k životní situaci Snoubenec, který je státním občanem ČR při uzavření manželství/vstupu do partnerství na...

Ztráta oddacího listu

04/01/2024
Co udělat v případě ztráty oddacího listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa uzavření manželství. Na tomto pracovišti Vám...

Ztráta rodného listu

01/01/2024
Co udělat v případě ztráty rodného listu? Dostavit se na pracoviště matriky podle místa narození. Na tomto pracovišti Vám...

Kde mohu přihlásit poplatek za komunální odpad?

21/09/2022
Správcem poplatku je pro celou Prahu: Magistrát hl. m. Prahy odbor daní, poplatků a cen Jungmannova...

Nemůžete při správě poplatku využívat moderní informační technologie?

09/02/2022
Na některé úkony jistě – zvláště informační povahy. Držitelům psů, přihlášených do evidence místního poplatku...

Proč platím poplatek vašemu úřadu, když je můj pes chovaný mimo Prahu?

09/02/2022
Držitel psa je povinen platit místní poplatek ze psů místně příslušnému úřadu, dle svého trvalého...

Může vůbec obec nařídit očipování všech psů?

09/02/2022
K 1.1.2022 byla zrušena Evidence chovatelů psů vedená Magistrátem hl. m. Prahy a měla být spuštěna v České...

Uhynul mi pejsek, co mám dělat?

09/02/2022
Z hlediska správy místního poplatku je povinností do 15 dnů tuto skutečnost oznámit správci poplatků, jímž...

Proč jste mi zvýšili místní poplatek o 100%?

09/02/2022
Každý držitel psa je povinen splnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost, tzn. oznámit, že se stal držitelem...

Jak postupovat při přestěhování?

09/02/2022
Předpokládáme, že se přestěhujete i s Vaším pejskem mimo městskou část. Musíte splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku ...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě