Proč jste mi zvýšili místní poplatek o 100%?

09/02/2022

Každý držitel psa je povinen splnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost, tzn. oznámit, že se stal držitelem psa a zároveň má povinnost platit místní poplatek ze psů.

Základní sazba místního poplatku je 1 500,- Kč ročně za jednoho psa, 2 250,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele, u psů chovaných v rodinném domě 600,- Kč za jednoho psa, 900,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele. Poživatelé důchodu jako jediného zdroje příjmu a osoby starší 65 let, mají stanovený poplatek ve výši 200,- Kč ročně za jednoho psa, 300,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku je do 31.3. kalendářního roku, pokud je poplatek vyšší než 600,- Kč, je poplatek splatný ve dvou splátkách k 31.3. a 31.8. kalendářního roku.

K úhradě je každému poplatníkovi zaslána před datem splatnosti složenka. Není-li poplatek uhrazen včas, nebo je v nesprávné výši, je poplatník upozorněn SMS nebo e-mailem (pokud jej uvedl při splnění poplatkové povinnosti).  Nereaguje-li ani na tuto výzvu, je poplatek vyměřen platebním výměrem a zároveň zvýšen o 100%, což umožňuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Poplatník je tedy před zvýšením upozorněn na splatnost poplatku nejprve zaslanou složenkou, následně SMS nebo e-mailem a teprve potom přistupuje správce poplatku ke zvýšení poplatku o 100%. Pro informaci uvádíme, že podle citovaného zákona lze včas nezaplacený poplatek zvýšit až o 300%.

Odkazy:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě