Proč platím poplatek vašemu úřadu, když je můj pes chovaný mimo Prahu?

Držitel psa je povinen platit místní poplatek ze psů místně příslušnému úřadu, dle svého trvalého bydliště, i když se se psem na této adrese fyzicky nezdržuje.

Odkazy